Sisteme de Tub Rígid Aïllant


El Sisteme Tubs Rígids de PVC i Lliures de Halògens s’aplique a:

  • Instal·lacions Elèctriques susceptibles de ser conduïdes i suportades externament a envà / mur.

  • On es degui evitar la propagació de la flama.

  • APTE PER INTERIOR ( en exterior perd propietats mecàniques ).

Les indústries o sectors on podem trobar són :

  • Industrial : Interiors de Fabriques, àrees d'oficines o serveis industrials, ...

  • Terciari : Interiors i àrees privades de Grans Magatzems, Edificis Privats, ...

  • Habitatges : Conduccions per sostres de pàrquings, escales, àrees no nobles, ...

  • Infraestructures : Dependències interiors de túnels, carreteres, ports i Instal·lacions en els sostres dels seus aparcaments ...

Tub Armet PVC
Tubo Armet PVC

Colze Armet PVC
Codo Armet PVC

Corba Flexible Armet PVC
Curva Flexible Armet PVC

Corba Rigida Armet PVC
Curva Rigida Armet PVC

Maneguet Armet PVC
Manguito Armet PVC

TE Armet PVC
TE Armet PVC

Corba Flexible Lliure D'Halògens Armet
Curva Flexible Libre de Halgenos Armet

Corba Rígida Lliure D'Halògens Armet
Curva Rgida Libre de Halgenos Armet

Maniguet Lliure D'Halògens Armet
Manguito Libre de Halgenos Armet

Tub Lliure D'Halogens Armet
Tubo Libre de Halgenos Armet