Tub Rigid Lliure d´Halogens


La norma de cable elèctric UNE 50.267-2 obliga a instal•lar cable el aïllant sigui lliure d'halògens en locals de pública concurrència . Per aquest motiu recomanem que en àrees classificades com de pública concurrència , l'envolvent , en aquest cas el Tub rígid , sigui també lliure d'halògens.

Tub Lliure D'Halogens Armet
Tubo Libre de Halgenos Armet