Soldadura Aluminotèrmica


La soldadura Aluminotèrmica és un mètode de connexió elèctrica d'alta conductivitat basat en la reacció exotèrmica que es produeix en combinar Oxido d'Alumini i coure, i iniciar la reacció mitjançant un espurna d'ignició. El resultat de la reacció produeix coure fos i escòria d'òxid d'alumini sobrescalfat.

Tot el procés es realitza dins d'un motlle de grafit d'alta densitat específicament dissenyat per a la unió elèctrica de dues o més conductors.

La conductivitat de la soldadura així com la resistència a la corrosió són excepcionals, a causa de l'alt contingut de l'aliatge de coure (que excedeix del 97%).

Atès que és un procés exotèrmic, que en el seu interior aconsegueix més de 2000ºC, cal extremar les precaucions i seguir escrupolosament les instruccions d'ús i mesures de seguretat.

Motlle Cable Paral·lel Horitzontal
Molde Cable Paralelo Horizontal

Motlle Cable Recte Horitzontal
Molde Cable Recto Horizontal

Motlle Cable T Horitzontal
Molde Cable T Horizontal

Motlle Cable T Vertical
Molde Cable T Vertical

Motlle Cable X Horitzontal
Molde Cable X Horizontal

Motlle Cable X Sobrepusat
Molde Cable X Superpuesto

Motlle Pica T Vertical
Molde Pica T Vertical

Motlle Pica X Vertical
Molde Pica X Vertical

Cartutxos De Soldadura
Cartuchos de soldadura

Brotxa Neteja Motlle
Brocha Limpieza Molde

Guants De Protecció Soldadura
Guantes de Proteccion Soldadura

Pala Raspadora Motlles
Paleta Raspadora Moldes

Pasta De Segellat Motlles
Pasta de Sellado Moldes

Pistola Ignició
Pistola de Ignicin

Raspall Carda Per A Conductors
Cepillo Carda para Conductores

Tenalles Motlle
Tenazas Molde

Tenalles Subjecció Cables
Tenaza Sujeccin Cables

Ulleres De Protecció Soldadura
Gafas de Proteccin Soldadura