Pica Llisa 100µ
 ReferènciaLongitud L(mm)Embalatge (m)Codi EAN13
500PTT1514150058435179001893
500PTT2014200058435179001909
ESPECIFICACIONS TECNICAS SEGONS NORMA UNEIX 202006: ELÈCTRODES DE POSADA A TERRA PER A INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ. PIQUES CILÍNDRIQUES ACOBLABLES D'ACER- COBRI I ELS SEUS ACCESSORIS.
Diàmetre mínim ànima d'acer: 14mm ESPECIFICACIONS TÈCNICAS