Sector Industrial

Aquest sector inclou fàbriques, activitats industrials, grans magatzems i tallers mecànics. Els nostres productes es centren en protegir totes les instal•lacions elèctriques en superfície.

Recomanacions de l'ús al SECTOR INDUSTRIAL:

Les canalitzacions:
 • En el quadre general de la instal•lació elèctrica sortir amb tubs per a les pujades fins al sostre.
  Es recomana: Tub Roscat o Armet, caixes de derivació.
 • A les baixades fins a les màquines o punts de utilització.
  Es recomana: Tub Roscat o Armet, caixes de derivació.
 • En els circuits que passen per parets a <2,5 m o dins de la zona de moviment de màquines, carretons, ponts grua, etc.
  Es recomana: Tub Ros o Armet i caixes de derivació.
 • En els circuits que passen per zones sotmeses a temperatures extremes o llocs que puguin superar els 60° C.
  Es recomana: Tub Ros i caixes de derivació.
 • Segons REBT: en un circuit elèctric cada 15m cal posar elements registrables: caixes, colzes i tes.

En ambients corrosius o zones on es manipulin productes químics corrosius, exteriors i en zones humides.
Es recomana: Tub Ros o Armet galvanitzat en calent. Ros en exteriors i locals mullats.

 • En sistemes de seguretat.
 • En zones ATEX o atmosferes potencialment explosives.
  Es recomana: Tub Ros o Armet.
 • Quan s'hagin protegir circuits de senyal de les interferències electromagnètiques: cables de comunicació i dades, xarxes, etc.
  Es recomana: Tub Ros o Armet i caixes de derivació.

Presa De Terra:
 • A la base de cada pilar de l'estructura es recomanen piques de 100 micres de 1,5 m o 2m de longitud en funció de la resistivitat del terreny.
 • També es recomana la seva instal•lació en llocs on el terreny pugui gelar-se o patir sequera ja que disminueixen la conductivitat del terreny en la superfície.
 • Les grapes es recomanen que es lin en arquetes o algun mitjà registrable per tenir accessibilitat.