Nota legal

Si us plau llegiu detingudament les següents condicions generals.

Propietat Industrial i Intel•lectual

Aquesta web és propietat de Napoleón Armengol, S.L. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets de explotacióny reproducció d'aquesta Web, de les seves pàgines, les seves pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web, són propietat exclusiva de Napoleón Armengol S.L., llevat que es especifiqui una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

Queda prohibit reproduir, distribuir, transmetre o modificar els continguts d'aquesta web sense la prèvia autorització de Napoleó Armengol S.L.

La informació que rep Napoleón Armengol en els diferents serveis és tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, incorporats a una base de dades. La informació rebuda és utilitzada exclusivament per Napoleón Armengol per propòsits inherents a cada servei i no serà comunicada a tercers llevat que Napoleó Armengol estigui obligada a això per ser informació pública.