Sector Terciari

Aquest sector inclou locals de pública concurrència com hospitals, comerços, oficines de cert tamany, bars, restaurants, esglésies, estadis o discoteques.

Els nostres productes se centren a protegir a pàrquings, zones comunes i en la canalització dels circuits de seguretat.

Recomanacions de l'ús en els garatges:

Les canalitzacions:
 • En circuits que circulen pel sostre, quan l'alçada del pàrquing sigui <2,5 m fins al sostre, per raons d'accessibilitat i protecció contra impactes.
  Es recomana: Tub Ros, Armet i caixes derivació.
 • El sistema de detecció de monòxid de carboni (CO), és obligatori en la gran majoria de pàrquings.
  Es recomana: Tub Ros, Armet i caixes derivació
 • En instal•lacions elèctriques que estan en accessos del pàrquing al resta del local, passadissos d'evacuació, etc. exposats a vandalisme.
  Es recomana: tub Ros per la seva major resistència mecànica .
 • En els Sistemes de Seguretat es recomana tub Ros per la seva major robustesa.

Recomanacions de l'ús en l'Interior:

Les canalitzacions:
 • En passadissos i zones de pas que puguin estar subjectes a vandalisme.
  Es recomana: tub Ros.
 • A l'interior d'algun local amb les instal•lacions vistes, ressaltar estàtica "industrial".
  Es recomana: tub Armet.
 • En els circuits d'emergència i seguretat.
  Es recomana: tub Ros.

Recomanacions de l'ús a l'Exterior:

Les canalitzacions:
 • En punts de llum, fanals, cartells il•luminats, etc.
  Es recomana: tub Ros Galvanitzat en calent per facilitat estanquitat.

Presa De Terra:

 • A la base de cada pilar de l'estructura es recomanen piques de 100 micres de 1,5 m o 2m de longitud en funció de la resistivitat del terreny.
 • També es recomana la seva instal•lació en llocs on el terreny pugui gelar-se o patir sequera ja que disminueixen la conductivitat del terreny en la superfície.
 • Les grapes es recomanen que es lin en arquetes o algun mitjà registrable per tenir accessibilitat.