Sector Vivenda

Aquest sector inclou edificis d'habitatges i habitatges unifamiliars.

Els nostres productes se centren a protegir les elèctriques, especialment les situades a les plantes soterrani i zones comuns.

Recomanacions de l'ús en els garatges:

Les canalitzacions:
 • Sempre que no s'hagi desclassificat un pàrquing mitjançant ventilació mecànica o natural o en les zones classificades quan la desclassificació sigui parcial.
  Es recomana: tub Ros i Armet.
 • En els trams verticals fins al sostre quan el quadre elèctric aquest en un armari sense separar de la resta del pàrquing.
  Es recomana: tub Ros i Armet.
 • En circuits que discorren per les parets, estan accessibles i queden exposats a cops i agressions mecàniques.
  Es recomana: Tub Ros, Armet i caixes derivació.
 • En circuits que ubicats al sostre, quan l'alçada del pàrquing sigui <2,5 m fins al sostre, estan accessibles i són susceptibles de rebre impactes.
  Es recomana: Tub Ros, Armet i caixes derivació.
 • El sistema de detecció de monòxid de carboni (CO) que és obligatori en la gran majoria de pàrquings.
  Es recomana: Tub Ros, i caixes derivació
 • En circuits de seguretat.

Recomanacions de l'ús en les Zones Comunes:

Les canalitzacions:
 • La connexió, quan sigui aeri-subterrània, ha de quedar protegida en els trams a alçada inferior a 2.5m.
  Es recomana: Tub ROS, Armet, galvanitzat en calent.
 • Circuits de serveis en zones comuns quan siguin accessibles.
  Es recomana: Tub ROS, Armet, caixes derivació.
 • Exteriors: Les canalitzacions en exteriors, per exemple il•luminació cartells lluminosos, queden a la intempèrie, i per tant han protegir tant l'exterior com de l'acció dels raigs ultraviolats. La majoria de plàstics es degraden quan queden exposats a la llum solar durant llargs períodes de temps.
  Es recomana: Tub ROS, galvanitzat en calent.

Presa De Terra:
 • A la base de cada pilar de l'estructura es recomanen piques de 100 micres de 1,5 m o 2m de longitud en funció de la resistivitat del terreny.
 • Com a reforç de l'anell de cable de coure nu quan la resistivitat del terreny sigui alta. Les piques han colar-se al llarg del mateix separades una distància d'almenys el doble de la seva longitud.
 • Les grapes es recomanen que es lin en arquetes o algun mitjà registrable per tenir accessibilitat.